Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Det är BSH Home Appliances AB, Landsvägen 32, Box 503, 169 29 Solna (hädanefter varumärket ”Bosch”) som är operatör av www.vitvaror-outlet.se (”Webbsidan”) och ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Bosch behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din integritet. Av denna anledning, vidtar vi alla tillgängliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagstiftning.

Din integritet

Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

För kontaktinformation, vänligen se längst ner i denna policy eller på Kontakt- och Bolagsinformation.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi, i denna Integritetspolicy, informera dig om typen samt omfattningen av och syftet med vår insamling, behandling och användning av personuppgifter som inhämtas i samband med din användning av Webbsidan och våra tjänster. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du utövar dem. Notera att där det finns personuppgiftsbehandling som enbart hänför sig till vissa specifika tjänster, står detta beskrivet för respektive tjänst under respektive aktuell flik.

Vi behandlar endast dina uppgifter på de sätt som Dataskyddsförordningen medger. Om du exempelvis lägger en beställning i vår e-shop får vi behandla dina uppgifter för att kunna leverera din beställning. Samma sak gäller om du använder andra tjänster på vår webbplats som kräver att dina uppgifter behandlas. Vi får också behandla dina uppgifter om vi har ett berättigat intresse av det. Ett exempel på det är loggdata som vi inhämtar för att se till att webbplatsen kan användas utan problem. Om det skulle vara så att du har ett klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling hittar du information om dina rättigheter samt hur du går tillväga i den sista delen av integritetspolicyn.

I följande avsnitt beskrivs mer detaljerad information om hur dina uppgifter inhämtas, behandlas och används (dvs. personuppgiftsbehandlingens typ, omfattning och syfte).

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. Det kan tex vara ditt namn, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter vi samlar in som standard

Som standard loggar vi varje användning av Webbsidan för att kunna åtgärda fel och reda ut säkerhetsincidenter. Detaljer avseende den information som vi samlar in när du besöker Webbsidan redovisas nedan under punkten ”Loggdata i webbserver” och ”Användarprofiler som vi använder”.

Alla personuppgifter som du gör tillgängliga för oss används och bearbetas av oss i det syfte som du lämnade uppgifterna. Information som du till exempel lämnar via kontaktformuläret används för att behandla din förfrågan. Om personuppgifter samlas in och behandlas på ett särskilt sätt och för en specifik tjänst, än vad som anges nedan, beskrivs denna behandling mer utförligt under flikarna för respektive tjänst.

Loggdata i webbserver

Av användarvänliga skäl skickar din webbläsare automatisk information (loggdata) till vår webbserver varje gång du besöker Webbsidan. En del av denna information lagras i loggfiler till exempel följande:

• Datum och tidpunkt för besöket

• Webbadress (URL) till webbplatsen som länkade hit

• Filer som använts

• Datavolym som överförts

• Webbläsartyp och version

• Operativsystem

• ID-nummer (anonymiserad)

Som allmän regel analyserar vi loggdata endast för att analysera funktionsfel på Webbsidan eller för att reda ut säkerhetsincidenter. Informationen är nödvändig av användarvänliga skäl för att kunna leverera det innehåll som du begär vid ditt användande av Webbsidan. Loggdatan analyseras dessutom av statistiska skäl för att förbättra Webbsidan och dess undersidor.

Användarprofiler som vi använder

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Webbsidan i marknadsföringssyfte (via e-post och övrig digital marknadsföring), såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden, och för marknadsanalyser samt för att kunna anpassa Webbsidan efter användarnas behov. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID. Vi skapar och lagrar alltså användarprofiler endast i anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information, tex din e-postadress, som kan avslöja din identitet.

Vi samlar in data och skapar användarprofiler med hjälp av tjänsten Adobe Analytics (Omniture) från Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irland (”Adobe”). Information om din användning av Webbsidan överförs till Adobes servrar där den analyseras och skickas tillbaka till oss i samlad form och avslöjar trender i den allmänna användningen av Webbsidan. Användningsprofilen kopplas inte ihop med ditt namn, din e-postadress eller några andra detaljer som skulle kunna identifiera din som individ.

Inaktivering: Du har rätt att invända mot insamling av din användardata och mot att vi skapar en anonymiserad användarprofil av detta slag (opt-out). Du kan framställa din invändning på Adobes webbsida för opt-out. Om du vill veta mer om hur cookies fungerar och om opt-out-möjligheterna i Adobe Analytics, finns officiell dokumentation från Adobe på följande webbadress: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här

Webbanalysverktyg: Google Analytics

Vi använder analys-cookies och/eller JavaScript för att inhämta och behandla användningsdata om ditt besök på webbplatsen och din användning av länkar i nyhetsbrevet (i tillämpliga fall). Syftet är att mäta användarinteraktionen på webbplatsen och anpassa den (och eventuellt nyhetsbrevet) på bästa sätt. Dina användningsdata inhämtas  och används för att skapa en pseudonymiserad användarprofil med ett cookie-ID. Din IP-adress kommer inte att lagras eller kommer att anonymiseras omedelbart efter att den har lagrats.
Vi använder Analytics-tjänsten som tillhandhålls av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (hädanefter kallad ”Google”) för att inhämta användningsdata och generera användarprofiler. Informationen om din användning av vår webbplats kommer att överföras till Googles servrar, analyseras och returneras till oss endast som aggregerade data. Denna information gör det möjligt för oss att identifiera trender för hur webbplatsen i allmänhet används. Användarprofilernas resultat kopplas inte med ditt namn, din e-postadress eller annan information som kan identifiera dig.
Användningsdata sparas av den anlitade tjänsten i högst 50 månader från insamlingsdatumet.
Inaktivering: Du kan förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out som du hittar på: https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Du hittar information om hur Google Analytics-cookies fungerar och om Googles integritetspolicy på: https://policies.Google.com/privacy.

Optimizely

I syfte att optimera användarupplevelsen, så utförs så kallad A/B och multivariationstest på denna webbplats från tid till annan. Denna tjänst tillhandahålls av Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States) på våra vägnar. Cookies används för detta ändamål, dessa överförs och sparas på Optimizely’s server.

Inaktivering: För att inaktivera Optimizely kan du följa instruktionerna på https://www.optimizely.com/legal/opt-out/

Mouseflow

För att vi ska kunna designa vår hemsida på bästa sätt kan vi inhämta användningsdata från ditt besök på vår webbplats med hjälp av analys-cookies eller annan teknik. Som en del av det registrerar vi musrörelser och klickningar hos slumpvis utvalda användare på webbplatsen. Din IP-adress anonymiseras naturligtvis. Denna logg över din användning av webbplatsen analyseras slumpvis så att vi kan komma fram till potentiella förbättringar av webbplatsen.

Vi anlitar tjänsteleverantören Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark för inhämtning av användningsdata.

Användningsprofilen kopplas inte ihop med ditt namn, din e-postadress eller några andra detaljer som skulle kunna röja din identitet. Användningsdata raderas tre månader efter inhämtningen.

Inaktivering: Använd Mouseflows opt-out-webbplats via följande länk om du vill inaktivera inhämtning av användningsdata. https://mouseflow.de/opt-out

Google Maps: Hitta återförsäljare

Som användare av vår webbplats har du tillgång till en karta som visar återförsäljare som samarbetar med oss i ditt område. Vi visar denna karta med hjälp av Google Maps. Om du vill visa återförsäljare i ditt område måste du ange en plats, antingen manuellt eller genom att låta geolokaliseringsfunktionen i webbläsaren fastställa den automatiskt. Personlig data behandlas inte om du anger din plats manuellt, om du inte anger din hemadress. För automatisk platsidentifiering med geolokaliseringsfunktionen i webbläsaren krävs att din IP-adress behandlas.

Google Maps är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Klicka på följande länk om du vill veta hur personuppgifter behandlas vid användning av Google Maps: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Information som du kan komma att lämna till oss

Vid användning av våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att lämna information till oss. När du ringer till vår Kundservice, kan samtalet komma att spelas in och om du chattar med vår Kundservice kan texterna analyseras. Ytterligare information kan du komma att lämna vid varje ny dialog med oss (via telefon, sms, e-post, kontaktformulär eller genom användandet av Webbsidan). Detta innefattar även information som du lämnar när du registrerar dig på till exempel MyBosch eller i vår e-shop. Information som du kan komma att lämna till oss är bland annat:

• För- och efternamn

• Adress

• Telefonnummer

• E-postadress

• Lösenord

• Mobilnummer

• Passnummer

• Födelsedatum

För att kunna tillhandahålla betaltjänster, till exempel vid köp i e-shopen, krävs även betalningsuppgifter. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. Det går att handla i e-shopen oavsett om du är registrerad eller inte.

Information som vi kan komma att hämta in om dig

Vid användning av våra tjänster kan vi komma att behöva samla in uppgifter om dig, utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss. Det kan till exempel röra sig om uppgifter från samarbetspartners och leverantörer av betalningstjänster samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Information som vi kan komma att hämta in om dig:

• För- och efternamn

• Adress

• Telefonnummer

• E-postadress

• Information om varor/tjänster som du köpt hos/av oss

• Historisk information om dina tidigare köp

• Servicestatus och servicehistorik, som till exempel returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt

• Information om hur du använder Webbsidan, inklusive svarstid för Webbsidan, metod för ankomst och lämnande, vilka eventuella nedladdningsfel som inträffat och leveransnotiser när vi kontaktar dig

• Enhetsinformation, såsom IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar, operativsystem och plattform och skärmupplösning

• Din geografiska placering

• Faktureringsuppgifter

Komfortregistrering (Social Sign-on alternativet)

Du kan även använda dig av komfortregistrering (Social Sign-on alternativet) för registrering på vår webbplats. Denna typ av registrering är tillgängligt för olika sociala nätverk. För att registrera dig kommer du att omdirigeras till webbplatsen för det relevanta sociala nätverket, där du kan registrera dig med de personuppgifter du har där. Detta förfarande länkar användarkontot för ditt sociala nätverk till användarkontot på vår webbplats. När länkning sker får vi automatiskt de personuppgifter som krävs för registrering hos oss från ditt sociala nätverk. Du kan ta reda på vilka personuppgifter som överförs från ditt sociala nätverk till oss genom att läsa den dataskyddsinformation och de användarvillkor ditt sociala nätverk har. Vi sparar och behandlar enbart ditt fullständiga namn och din e-postadress från de personuppgifter som ditt sociala nätverk har för att tillhandahålla våra tjänster.

Genom att länka de två användarkontona behöver du inte registrera dig ytterligare på vår webbplats då du redan är registrerad på ditt sociala nätverk. För att genomföra detta kommer en cookie att placeras i din webbläsare, cookien tillser att informationen om att du redan använt dig av konfortregistrering kommuniceras till oss och användas vid dina kommande besök på vår webbplats för att automatiskt registrera dig.

Vi använder de personuppgifter som sparas i samband med komfortregistreringen uteslutande för tillhandahållande av tjänsterna på vår webbplats, särskilt Social Sign-on alternativet. Vi sparar registrerade användares personuppgifter till dess att användaren avregistrerar sitt användarkonto. Registrerade användare kan avregistrera sig när som helst genom att gå in på sin profil. Via din profil kan du även ändra eller ta bort de uppgifter du uppgav om dig själv vid tidpunkten för registreringen av användarkontot.

Nyhetsbrev

Via vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att verifiera att anmälan görs av ägaren till e-postadressen använder vi en så kallad ”double-opt-in”-metod. Det betyder att vi registrerar anmälan till nyhetsbrevet och skickar ett e-postmeddelande med en bekräftelse, en slutlig registrering för prenumeration sker endast i det fall att ägaren till e-postadressen uttryckligen bekräftar anmälan genom att klicka på aktiveringslänken i bekräftelsemeddelandet. Vi loggar slutförandet av de enskilda stegen i dubbel-opt-in förfarandet för att kunna bevisa att du verkligen har anmält dig till nyhetsbrevet.

Vi använder analysverktyg för att skräddarsy vårt nyhetsbrev för dina behov, för marknadsföringsändamål samt för marknadsundersökningar. För att uppfylla dessa ändamål samlar vi in och behandlar uppgifter om din användning av vårt nyhetsbrev. När du öppnar en e-post med nyhetsbrev från oss ansluter en fil som finns i e-postmeddelandet (så kallad web beacon) till våra servrar. Detta gör att vi kan avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats och i så fall vilket innehåll som har klickats på. Vi samlar även in teknisk information om den anordning med vilken innehållet i nyhetsbrevet hämtas (till exempel hämtningstid, webbläsartyp och operativsystem). Vi använder uteslutande dessa uppgifter för statistisk analys av våra nyhetsbrevskampanjer.

Om du registrerar dig för prenumeration på nyhetsbrev används de uppgifter du lämnar i samband med den registreringen endast för att sända dig nyhetsbrev och att analysera din användning av nyhetsbreven. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrev. En avanmälningslänk ingår i varje nyhetsbrev vi sänder till dig. Du kan också avanmäla dig direkt på Webbsidan när som helst eller meddela oss via kontaktmöjligheterna som finns under fliken Kontakt- och Bolagsinformation. En notering om att du avanmält och inte längre vill ha nyhetsbrev kommer att noteras i vår databas.

Deltagande i undersökningar eller recensioner

Vi genomför undersökningar på vår webbplats. I allmänhet genomförs dessa undersökningar anonymt. Om vi i undantagsfall samlar in dina personuppgifter under en undersökning kommer informationen du tillhandahåller att användas av oss i syfte att genomföra och följa upp undersökningen. Vilka personuppgifter vi samlar in för detta ändamål beror på själva undersökningen är utformad. Dina personuppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för undersökningen och uppföljningen.

Du kan även skapa recensioner för vissa produkter på vår webbplats. De personuppgifter vi samlar in för detta ändamål kan du se på det formulär som tillhandahålls för att skapa recensioner. I dessa fall gäller särskilda bestämmelser som kommer att meddelas dig separat under inlämningen av recensionen. Vi använder en tjänsteleverantör för att hantera recensioner.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret på Webbsidan lagras de uppgifter du lämnar och används för att bearbeta din begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

Användar-/medlemskonton

Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av Webbsidan. Du behöver då genomgå en registreringsprocess där du ombeds att lämna vissa personuppgifter om dig själv.

Om du väljer att registrera dig via social sign in (t.ex inloggning via ditt Facebook- eller ditt twitterkonto) kommer registreringsformuläret automatiskt att fyllas i med information som du har valt att göra publik på den sociala media du använder. Vi kommer inte att hämta någon annan information som kan vara tillgängligt på det sociala mediet (tex dina intressen, hobbyer eller grupptillhörigheter). Var uppmärksam på att vi inte ansvarar för eventuell integritetspolicy på tredje parts (tex Facebooks) webbsida. Du bör ta del av integritetspolicyn på varje relevant webbsida som samlar personlig information.

Vår behandling av dina personuppgifter

I samband med att du köper varor eller tjänster av Bosch kan dina personuppgifter komma att sparas och användas för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet och villkoravtalet med medlemmar i MyBosch kommer dina personuppgifter att användas för att:

• Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och kontrollera ålder.

• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.

• Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.

• Administrera ditt medlemskap i MyBosch och ditt användarkonto.

• Kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmar i MyBosch.

• Kunna ge medlemmar personligt anpassad upplevelse.

• Marknadsföra produkter och tjänster.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

• Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden (ej medlemmar).

• Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.

Bosch behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

• Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som tex genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte)

• Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning)

• Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott)

• Genomföra och deltaga i tävlingar och event (ge en bra service)

• Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)

• Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service)

Bosch kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som tex bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Vilka kan vi komma att dela information till?

Vi kan i vissa fall komma att överföra eller dela din information till utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå när den är överförd eller delad till sådana tredje parter.

Bolag som är del av Bosch-koncernen och våra leverantörer/samarbetspartners

Bosch kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag i Bosch-koncernen och till våra leverantörer/samarbetspartners för utförandet av våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för andra syften som framgår av denna Integritetsspolicy.

För det fall tjänsteleverantörerna/samarbetspartnerna har förbundit sig att agera enligt våra strikta instruktioner vid personuppgiftsbehandling, såsom personuppgiftsbiträden i enlighet med dataskyddslagstiftningen, behövs inte ditt särskilda medgivande till dessa externa parter för att de ska kunna bearbeta dina personuppgifter. Om gällande dataskyddsbestämmelser skulle kräva att vi inhämtar ditt särskilda medgivande för att få lämna ut dina personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer/samarbetspartners, kommer vi givetvis att informera dig separat och inte vidarebefordra några personuppgifter utan ditt medgivande.

Myndigheter

Bosch kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter, såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi måste enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vid avyttring

För det fall Bosch säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en framtida säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar. På samma sätt kan Bosch lämna och dela personuppgifter om Boschs kunder, för det fall Bosch eller en väsentlig del av alla Boschs tillgångar förvärvas av en tredje part.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att bli flyttad till ett land utanför EU/EES och där bli behandlad av ett företag inom Bosch-koncernen eller av någon annan av Boschs leverantörer. Då Bosch är fast beslutet om att alltid skydda dina personuppgifter, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och som det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vad gör vi inte med dina uppgifter?

Bosch kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtycker till detta eller det krävs enligt gällande lagstiftning.

Uppgifter om minderåriga

Minderåriga får inte överföra personuppgifter till oss utan målsmans medgivande.

Dina rättigheter som registrerad

Din rätt till information om dina uppgifter (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen lämnas i form av ett utdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån uppgifterna samlats in och förekomsten av eventuellt automatiskt beslutsfattande.

Vi en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och att informationen lämnas till rätt person.

Din rätt att korrigera och komplettera dina uppgifter

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är medlem hos MyBosch kan ändra vissa uppgifter direkt när du är inloggad.

Din rätt till radering av dina uppgifter

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (tex sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Din rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

• Under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta, om du bestrider uppgifternas korrekthet

• Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa

• Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller i väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning till exempel om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Din rätt att återta samtycke

Om behandlingen grundar sig på samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll om personuppgifterna du har lämnat till oss behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Länkar till andra webbsidor

Webbsidan innehåller länkar till andra webbsidor. Om du besöker andra webbsidor gäller inte längre Boschs användarvillkor. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbsidor.

ChannelSight – ”Köp på nätet”

Många av våra produkter kan du köpa direkt via länkar till återförsäljares onlinebutiker som samarbetar med oss (”Köp på nätet”). För detta ändamål används spårningspixlar och cookies (dvs. konverteringsspårning) dels när du dirigeras till respektive produktsida i återförsäljarens onlinebutik, dels ifall du köper produkten i återförsäljarens onlinebutik eller inte. Användningsdatan som inhämtas på detta sätt används för att mäta hur attraktiv funktionen ”Köp på nätet” är, och även i förekommande fall för provisionsberäkning gentemot återförsäljarens onlinebutik (affiliatenätverk). Ibland betalar återförsäljarens onlinebutik en provision till oss när vi har dirigerat potentiella kunder och köpare till dem.

Vi använder tjänsteleverantören ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Irland (www.channelsight.com) för spårningen. Informationen gällande din användning av funktionen ”Gå till återförsäljarens webbplats” överförs till ChannelSights servrar, analyseras och returneras till oss endast i form av kumulativa data som visar på trender rörande användningen av funktionen.

Obs! Den ovannämnda spårningen är direkt kopplad till funktionen ”Köp på nätet”. Genom att klicka på knappen ”Köp på nätet” på vår webbplats lämnar du samtycke till spårning för beskrivna syften, i synnerhet tillhörande datainhämtning av ChannelSight och återförsäljaren, samt överföring av data från ChannelSight och återförsäljaren till oss. Användningsdata raderas när de inte längre behövs för provisionsberäkning eller analys.

Inaktivering: Du kan inaktivera spårningen genom att ta bort cookie-filerna som vår webbplats lagt på din dator (via inställningarna i din webbläsare) och sedan inte använda knappen ”Gå till återförsäljarens webbplats” mer. Istället kan du besöka återförsäljarens onlinebutik genom att skriva dess webbadress i webbläsaren eller använda en sökmotor.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att tex göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur vi kan använda din användarprofil till marknadsföring

Vi använder olika marknadsföringsverktyg på vår webbplats om du har gett oss tillstånd att göra det. Tillstånd kan du exempelvis ge oss genom ditt samtycke via vår cookie banner. Marknadsföringsverktygen vi använder gör det möjligt för oss att ge dig information om våra produkter på vår webbplats och andra webbplatser som kan vara av intresse för dig under din användning av vår webbplats. För detta ändamål samlar och bearbetar vi ditt användarbeteende när du besöker vår webbplats, till exempel de sidor du besökt på vår webbplats, navigationsmönster, köpta produkter och liknande uppgifter. Insamlingen av dina användningsuppgifter och skapandet av en användarprofil utifrån dessa uppgifter utförs på ett uppgiftssparande sätt med hjälp av ett cookie-ID eller annan teknik.

Vi använder även marknadsföringsverktyg från partners. Våra partners är ansvariga för sin behandling av dina uppgifter. Nedan hittar du information om vilka teknologier och partners vi använder oss av, samt information om hur du kan förhindra insamling och behandling av uppgifterna som beskrivs här ovan. Vi hänvisar separat till marknadsföringsverktyg som vi ansvarar för.

Vi använder marknadsföringsverktyg för att placera annonser som är relevanta för användare på våra egna webbplatser och på tredjepartswebbplatser. Marknadsföringsverktygen kan vidare användas för att förbättra våra kampanjresultatrapporter och förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Dessutom kan vi också registrera om annonserna har fått avsedd effekt exempelvis genom att en användare som sett en annons vi har placerat ut senare köper något på vår webbplats genom att använda samma webbläsare. När du besöker vår webbplats upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till servern hos respektive tjänsteleverantör. Genom denna integration får tjänsteleverantören information om att du besökt relevanta delar av vår webbplats eller att en annons har klickats på och skickar motsvarande utvärderingar till oss.

Om du har en tjänst registrerad hos en tjänsteleverantör så kan denna tjänsteleverantör härleda besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos den berörda tjänsteleverantören, eller inte har loggat in, så kommer din IP-adress att överföras till tjänsteleverantören som en del av den ovannämnda tekniska processen, om det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. Exempelvis skapar vissa tjänsteleverantörer en användarprofil även för icke-registrerade eller ej inloggade användare som inte är kopplade till ett konto hos tjänsteleverantören på grundval av den överförda informationen. Du kan undvika detta om du inte öppnar innehåll av en tjänsteleverantör på vår webbplats (exempelvis videor från tredje part).

Vi använder även teknik för att förbättra kvaliteten på våra annonser. Kvalitetsförbättringar inkluderar, bland annat, att annonser endast delges användare som potentiellt är intresserade för våra produkter och tjänster samt för användare som uppfyller vissa krav (så kallade ”anpassade målgrupper”).

Här nedanför informerar vi dig om tjänsteleverantörerna av de marknadsföringsverktyg som används av oss, deras dataskyddsbestämmelser och även om hur du kan- av respektive tjänsteleverantör- permanent förhindra insamling av användaruppgifter. För att förhindra att cookies sätts på din webbläsare kan du även inaktivera användningen av cookies direkt via inställningarna för din webbläsare samt ta bort de cookies som redan har satts in. Observera att den åtgärden inte tar bort användarprofiler som redan skapats av tjänsteleverantören, utan endast förhindrar den framtida insamlingen av ytterligare användaruppgifter.

Google Ad Server

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget Google Ad Server (tidigare BoubleClick)från Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Användaruppgifterna kommer att raderas efter 540 dagar från tidpunkten för insamling. För mer information om ”DoubleClick” kan du besöka https://www.google.de/doubleclick, eller Googles generella privacy policy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vi är ansvariga för vår användning av Googles onlinemarknadsföringsverktyg. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google där det framgår att våra kunders personuppgifter får behandlas i enlighet med våra instruktioner, att de inte får vidarebefordras till tredje part och att de måste vara adekvat tekniskt skyddade.

Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användardata erbjuder Google en plugin för webbläsare: http://www.google.com/settings/ads/plugin. För att inaktivera enbart intressebaserade annonser så kan du blockera användningen av tredjepartscookies eller cookies från domänen ”www.googleadservices.com” eller inaktivera intressebaserade annonser genom den här länken: https://www.google.de/settings/ads.

Facebook Pixels och anpassade målgrupper

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget ”Facebook Pixels and Custom Audiences” från Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA och, om du är bosatt inom EU, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (”Facebook”).

Facebook ansvarar för sin behandling av dina personuppgifter som en del av Facebooks ”data usage policy”. Du kan hitta information om Facebook-annonser och Facebook Pixels genom följande länkar: https://www.facebook.com/policy och https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användaruppgifter, använd följande länk: [Opt-out Link]. Som registrerad Facebook-användare kan du också ställa in vilka typer av annonser som ska visas för dig inom Facebook. För att göra detta, följ länken här: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Google Ads & Remarketing

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget ”Google Ads & Remarketing” från Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Vi är ansvariga för vår användning av Googles onlinemarknadsföringsverktyg.

De cookies som används i tjänsten förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Google ger oss enbart statistiska utvärderingar. Google bearbetar dina uppgifter i enlighet med Googles ”data usage policy”. Du kan hitta mer information genom att klicka på följande länk: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användardata erbjuder Google en plugin för webbläsare: http://www.google.com/settings/ads/plugin. För att inaktivera enbart intressebaserade annonser så kan du blockera användningen av tredjepartscookies eller cookies från domänen ”www.googleadservices.com” eller inaktivera intressebaserade annonser genom den här länken: https://www.google.de/settings/ads.Intressebaserade annonser kan även inaktiveras via länken: http://www.aboutads.info/choices om leverantören har gått med i den självreglerande kampanjen ”About ads”.

Sociala nätverk och liknande nätverk och tjänster

Innehåll från vår webbplats kan delas på sociala nätverk med hjälp av integrerade sociala medieknappar. Medieknapparna underlättar delning av innehåll och är integrerade med enkla hyperlänkar istället för sociala plugins utvecklade av leverantörer av de sociala nätverken. Detta säkerställer att dina uppgifter inte automatiskt överförs till sociala nätverksservrar så snart du kommer till vår webbplats. När du delar innehåll från vår webbplats överför vi bara information som krävs för att dela relevant innehåll (till exempel länken till innehållet du vill dela) till det sociala nätverket och vi överför inte personuppgifter när detta sker.

Tänk på att du kan finna enkla länkar till vår webbplats på sociala nätverk. Om du följer en länk från vår webbplats till ett socialt nätverk, eller om du loggar in på ett socialt nätverk för att dela innehåll från vår webbplats, behandlas dina uppgifter av leverantören av det sociala nätverket ifråga.

Om du är registrerad och inloggad i nätverk eller tjänster som kräver registrering när du använder vår webbplats eller enskilda funktioner (till exempel Vimeo, YouTube), kan respektive nätverk eller tjänst samla in uppgifter om din användning eller inställningar, till exempel vilka videor du spelat upp och videornas spelningsstatus. Varje nätverk eller tjänst är sansvarig för sin insamling av dessa uppgifter och personuppgifter behandlas under dessas personuppgiftsansvar. Om du vill ha information om syftet och omfattningen av personuppgiftsinsamling, vidare bearbetning och användning av personuppgifter av respektive tjänste- eller nätverksleverantör, samt dina rättigheter och alternativ för inställningar för att skydda din integritet så hänvisar vi till den information om skydd för personuppgifter som finns tillgänglig på webbplatsen hos respektive tjänste- eller nätverksleverantör.

Din kontaktperson för alla frågor om personuppgifter

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. För att utöva dina rättigheter enligt GDPR, fyll I formuläret. För övriga frågor som berör dataskydd: dataprotection-SE@bshg.com

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Bosch behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar av denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras vid behov för att till exempel kommunicera eventuella ändringar av våra tjänster som är av relevans för dataskyddet, på grund av teknisk utveckling, vid ändringar i Boschs organisation eller affärsstrategi eller för att uppfylla lagkrav. Av denna anledning uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i denna policy genom att besöka vår Webbsida.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 12 februari 2020

Giltig från: 2018-05-25 Version: 1.0